Hello, welcome to the official website of XuanWu Hospital, capital medical university!

Teaching Facilities

Teaching Staff

Teaching Staff

Wang ZhonghaoJiang WenhuaWang JiaruiSun JiabangXu QingzhongAcademician of Chinese Academy of SciencesNational Excellent TeacherWu Jieping Tao Li AwardWu Jieping Tao Li AwardWu Jieping Excellent TeacherWei JiapingLi KunchengJia JianpingZhang JianWang XiangpingWu Jieping Excellent TeacherWu Jieping Excellent TeacherBeijing Famous TeacherBeijing Famous TeacherBeijing Excellent TeacherLing FengLi ShujiaLi DarongHan YifangCai SujunBeijing Ex… MORE